News and Publications

Skal gjøre boring sikrere

Jun 2011

Offshore.no:

Skal gjøre boring sikrere

Satser på teknologi som gjør boring tryggere og billigere.

Statoil går sammen med SåkorninVest inn som investor i det nyetablerte selskapet Sekal AS for å kommersialisere produktene Drilltronics og Drillscene.

Produktene er rettet mot å redusere risiko og kostnader i boreprosesser – både innenfor leteboring og produksjonsboring – og gjør bruk av avanserte fysiske modeller som i sanntid gir et mye mer nyansert bilde av tilstanden i brønnen enn hva som tidligere har vært mulig. Dette anvendes til å styre borekontrollsystemer i sanntid samt å fange opp boreproblemer under utvikling i brønnen flere timer i forkant slik at uønskede hendelser relatert til brønnkontroll og boringen kan forebygges og avverges mye tidligere.

Resultatet er en sikrere og mer effektiv boreprosess.

Les mer på: http://www.offshore.no/sak/Skal_gjøre_boring_sikrere

Recent News and Publications

Celebrating 900 wellbores!

Celebrating 900 wellbores!

We are happy to announce and celebrate another major milestone in our journey! We proudly mark the completion of supporting our 900th wellbore! We want to extend our gratitude and appreciation to our incredible team, whose unwavering dedication and expertise have made...

OMV extends contract with Sekal

OMV extends contract with Sekal

As a component of OMV’s drilling cockpit, Sekal’s technology and services are used to support drilling assets globally. The services range from DrillScene (Transient Wellbore Monitoring in real-time), DrillExpect (Wellbore Simulation), and other drilling engineering...