News and Publications

Skal gjøre boring sikrere

Jun 2011

Offshore.no:

Skal gjøre boring sikrere

Satser på teknologi som gjør boring tryggere og billigere.

Statoil går sammen med SåkorninVest inn som investor i det nyetablerte selskapet Sekal AS for å kommersialisere produktene Drilltronics og Drillscene.

Produktene er rettet mot å redusere risiko og kostnader i boreprosesser – både innenfor leteboring og produksjonsboring – og gjør bruk av avanserte fysiske modeller som i sanntid gir et mye mer nyansert bilde av tilstanden i brønnen enn hva som tidligere har vært mulig. Dette anvendes til å styre borekontrollsystemer i sanntid samt å fange opp boreproblemer under utvikling i brønnen flere timer i forkant slik at uønskede hendelser relatert til brønnkontroll og boringen kan forebygges og avverges mye tidligere.

Resultatet er en sikrere og mer effektiv boreprosess.

Les mer på: http://www.offshore.no/sak/Skal_gjøre_boring_sikrere

Recent News and Publications