Skal gjøre boring sikrere

Offshore.no: Skal gjøre boring sikrere Satser på teknologi som gjør boring tryggere og billigere. Statoil går sammen med SåkorninVest inn som investor i det nyetablerte selskapet Sekal AS for å kommersialisere produktene Drilltronics og Drillscene. Produktene er...